ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
174
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
4,283
เดือนที่แล้ว
5,212
ปีนี้
34,239
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
88,673
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

E-service-:- infographics-มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุด ที่ 329/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด (แทนตำแหน่่งที่ว่าง) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุดและกำหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ.2566 (ในการขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542) 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานกองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด 

กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ของตำบลท่าสุด(20กันยายน2566)
รับมอบข้าวหอมมะลิเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าสุด (19กันยายน2566)
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ของตำบลท่าสุด (18กันยายน2566)
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลท่าสุดออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสุดออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสุดออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ อเนกประสงค์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่างประกาศประกวราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ อเนกประสงค์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ อเนกประสงค์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงงม้า พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขต (Term of Reference:TOR) รถบรรทุก 6 ล้อ อเนกประสงค์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน 1 คัน 
-:- ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ อเนกประสงค์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางเดิมโดยใช้วัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hotmix) บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hotmix) บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hotmix) บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 7  
-:- ประกาศผุ้ชนะกาเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 (สายทางพระธาตุพลูทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรัปบรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 (สายทางพระธาตุพลูทอง) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 (จำนวน 3 จุด) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้าเงหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลางโครงกาารจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 
-:- ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (รูปตัวยู) จำนวน 1 ข้าง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 
-:- ราคากลางโครงการขุดสระเทศบาลตำบลท่าสุด บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 
-:- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) 

บ้านถ้ำผาตอง
สำนักสงฆ์พระธาตุถ้ำผาตอง
บ้านไร่ภูผาตอง


กลุ่มแกะสลักไม้พื้นเมือง บ้านถ้ำผาตอง


-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(ภาค ค) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(ภาค ค) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 


ระบบงานต่างๆร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กขอคำอนุญาตก่อสร้างลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ