ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
68
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,619
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
70,053
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

E-service-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุดและกำหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ.2566 (ในการขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542) 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานกองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ 

บันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเรียนการสอน “ตักศิลาสูงวัยท่าสุด” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร หลักสูตร : ผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖
โครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร หลักสูตร : ผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖
การเรียนการสอน “ตักศิลาสูงวัยท่าสุด” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมสตรีท่าสุดรวมพลังสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- แบบรูปรายการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2566 ) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยโม่งโก้ง บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาภูเขาโดยวางท่อ PE บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างหมาก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู๋ที่ 3 (สายทางหน้าที่นานางน้อย จักรแก้ว) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สนาม เวทีสำเร็จรูป เวทีอเนกประสงค์ อลูมิเนียม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอก หมู่ที่ 2 (สายทางหน้าที่นางเสาร์แก้ว มอยบุญ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหนองป่าอ้อ (เหนือ,ใต้) บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมตลิ่งโดยการทำกำแพงกันดิน บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม เวทีสำเร็จรูป เวทีอเนกประสงค์ อลูมิเนียม 
-:- ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขยายเขตประปาภูเขาโดยวางท่อ PE บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนางเสาร์แก้ว มอยบูญ) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ้บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 จำนวน 4 จุด 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 
-:- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 
-:- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 

บ้านถ้ำผาตอง
สำนักสงฆ์พระธาตุถ้ำผาตอง
บ้านไร่ภูผาตอง


กลุ่มแกะสลักไม้พื้นเมือง บ้านถ้ำผาตอง


-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(ภาค ค) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(ภาค ค) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 


ระบบงานต่างๆร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กขอคำอนุญาตก่อสร้างลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ