ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,275
เดือนที่แล้ว
5,260
ปีนี้
49,128
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
103,562
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

E-service

-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด/อาคาร(ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2567 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 
-:- หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน 
-:- 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยื่น 
-:- 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยื่น 
-:- 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยื่น 
-:- 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยื่น 
-:- 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยื่น 
-:- 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยื่น 
-:- infographics-มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ด้านการศึกษา ตำบลท่าสุด
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566
การเรียนการสอนโรงเรียนตักศิลาสูงวัยท่าสุด ครั้งที่ 2/2567
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลตำบลท่าสุด 21/11/2566
ตรวจงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ บ้านพลูทอง หมู่ที่ ๑๑ (31/10/66)
ตรวจงาน โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ ๓ (31/10/66)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย (เดือน มกราคม - กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย (เดือน ธันวาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 
-:- ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย (เดือน ธันวาคม 2566 - เดือน กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ อเนกประสงค์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรึตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hotmix) บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hotmix) บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 7  
-:- ประกาศผุ้ชนะกาเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 (สายทางพระธาตุพลูทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย (เดือน ธันวาคม 2566- กันยายน 2567) 
-:- ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายนำ้ บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 
-:- ราคากลางโครงจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรัปบรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 (สายทางพระธาตุพลูทอง) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 (จำนวน 3 จุด) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  

บ้านถ้ำผาตอง
สำนักสงฆ์พระธาตุถ้ำผาตอง
บ้านไร่ภูผาตอง


กลุ่มแกะสลักไม้พื้นเมือง บ้านถ้ำผาตอง


-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชี เพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMS) ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMS) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ฯพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
-:- ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานกู้ชีพ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(ภาค ค) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 


ระบบงานต่างๆร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กขอคำอนุญาตก่อสร้างลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ