ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

E-service-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ.2566 (ในการขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542) 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานกองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด 

การเรียนการสอน “ตักศิลาสูงวัยท่าสุด” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร หลักสูตร : ผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖
โครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร หลักสูตร : ผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖
การเรียนการสอน “ตักศิลาสูงวัยท่าสุด” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมสตรีท่าสุดรวมพลังสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการประชุมผู้นำตำบลท่าสุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยโม่งโก้ง บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาภูเขาโดยวางท่อ PE บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างหมาก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเชิญชวนให้เสนอที่ดินสำหรับดำเนินการตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชร.ถ.77-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่างประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหนองป่าอ้อ (เหนือ,ใต้) บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมตลิ่งโดยการทำกำแพงกันดิน บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชร.ถ.77-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขยายเขตประปาภูเขาโดยวางท่อ PE บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 
-:- ราคากลางจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 
-:- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 
-:- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565  

บ้านถ้ำผาตอง
สำนักสงฆ์พระธาตุถ้ำผาตอง
บ้านไร่ภูผาตอง


กลุ่มแกะสลักไม้พื้นเมือง บ้านถ้ำผาตอง


-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(ภาค ค) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแจ่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 


ระบบงานต่างๆร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กขอคำอนุญาตก่อสร้างลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ