ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,275
เดือนที่แล้ว
5,260
ปีนี้
49,128
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
103,562
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 16 ก.พ. 2564Not FoundDownload
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 ก.พ. 2564Not FoundDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 15 ก.พ. 2564สำนักปลัดDownload
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร 15 ก.พ. 2021กองช่างDownload
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 15 ก.พ. 2021สำนักปลัดDownload
คำขอเลิกกิจการ 15 ก.พ. 2021สำนักปลัดDownload
คำร้องขอแจ้งห้องว่าง 15 ก.พ. 2021สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 15 ก.พ. 2021สำนักปลัดDownload
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15 ก.พ. 2021กองคลังDownload
แบบฟอร์มการชำระเงิน 15 ก.พ. 2021กองคลังDownload
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 15 ก.พ. 2021กองช่างDownload
รายงานการประเมินภาษีป้าย 15 ก.พ. 2021กองคลังDownload
หนังสือมอบอำนาจ 15 ก.พ. 2021สำนักปลัดDownload
หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 15 ก.พ. 2021กองช่างDownload
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) 15 ก.พ. 2021สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) 15 ก.พ. 2021สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1