ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,275
เดือนที่แล้ว
5,260
ปีนี้
49,128
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
103,562
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด

      ส่วนสำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบังคับงาน ประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการบริหารงานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 6 ด้านคือ

          1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานสารบรรณ
                งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                งานบริหารงานบุคคล
                งานเลือกตั้ง
                งานตรวจสอบภายใน

          2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานนโยบายและแผนพัฒนา
                งานวิชาการ
                งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
                งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
                งานงบประมาณ

          3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานกฎหมายและนิติกรรม
                งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
                งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
                งานระเบียบการคลัง
                งานข้อบัญญัติ เทศบาล

          4. งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานเทศกิจ
                งานรักษาความสงบเรียบร้อย
                งานสนับสนุนและบริการ

          5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานอำนวยการ
                งานป้องกัน
                งานช่วยเหลือฟื้นฟู
                งานกู้ภัย

          6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว