ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

อำนาจหน้าที่ กองช่าง

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาลการอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบำรุง ซ่อม และ จัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

          1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานก่อสร้างและบูรณะถนน
                งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
                งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
                งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

          2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
                งานวิศวกรรม
                งานประเมินราคา
                งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
                งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
                งานออกแบบ

          3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
                งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
                งานระบายน้ำ
                งานจัดตกแต่งสถานที่

          4. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานสำรวจและแผนที่
                งานวางผังพัฒนาเมือง
                งานควบคุมทางผังเมือง
                งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
                งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย