ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

     กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริม การศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษาส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ      ภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ

          1. งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานบริหารวิชาการ
                งานนิเทศการศึกษา
                งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
                งานลูกเสือและยุวกาชาด

          2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
                งานกิจการศาสนา
                งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
                งานกิจการเด็กและเยาวชน
                งานกีฬาและสันทนาการ

           3. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานจัดการศึกษา
                งานพลศึกษา
                งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
                งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
                งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก