ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.256525 เม.ย. 2565
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี9 มี.ค. 2565
3ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.256520 ม.ค. 2565
4ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.256426 ต.ค. 2564
5ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.256424 ส.ค. 2564
6ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.256423 ก.ค. 2564
7ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.25641 มิ.ย. 2564
8ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 25641 มิ.ย. 2564

1