ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25664 ม.ค. 2566
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1-4) ประจำปีงบประมาณ 25653 ต.ค. 2565
3รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แก้ไข)23 ส.ค. 2565
4รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646 พ.ค. 2565
5รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
6รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
7รายงานเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน20 ก.พ. 2563
8รายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน30 ก.ย. 2562
9รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2562
10รายงานเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน20 ก.พ. 2562
11รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 256030 ก.ย. 2560
12รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 255930 ก.ย. 2559

1