ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-257027 ต.ค. 2564
2แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)16 ก.พ. 2561
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)30 ต.ค. 2560
4แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ2561-2564)15 ต.ค. 2560
5ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 21 ส.ค. 2560
6แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 131 ก.ค. 2560
7แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 131 ก.ค. 2560
8ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 126 ก.ค. 2560
9แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง( ครั้งที่1)24 ก.ค. 2560
10ประกาศแก้ไข แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 226 มิ.ย. 2560
11ประกาศแก้ไข แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 121 มิ.ย. 2560
12แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)22 มิ.ย. 2558
13แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบันที่ 2)20 พ.ย. 2557
14แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบันที่ 1)25 ก.ค. 2557
15แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 2)28 มิ.ย. 2557
16แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)19 มิ.ย. 2557
17แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม (ฉบันที่ 1)19 ธ.ค. 2556
18แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)28 ก.ย. 2555
19แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)28 มิ.ย. 2554

1