ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,275
เดือนที่แล้ว
5,260
ปีนี้
49,128
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
103,562
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

ลำดับรายการวันที่
1การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ15 ก.พ. 2564
2การขอใบอนุญาตจัดตั้ง-ต่อใบอนุญาตตลาด15 ก.พ. 2564
3การขอใบอนุญาต-ต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก15 ก.พ. 2564
4การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1)15 ก.พ. 2564
5การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-2115 ก.พ. 2564
6การขออนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (1)15 ก.พ. 2564
7การขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)15 ก.พ. 2564
8การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่-215 ก.พ. 2564
9การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารสถานที่สะสมอาหาร (1)15 ก.พ. 2564
10การแจ้งขุดดิน-ถมดิน15 ก.พ. 2564
11การรับชำระภาษีป้าย (2)15 ก.พ. 2564
12การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1)15 ก.พ. 2564
13การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา-๙-แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน15 ก.พ. 2564
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)15 ก.พ. 2564
15งานจดทะเบียนพาณิชย์ (1)15 ก.พ. 2564
16ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่-315 ก.พ. 2564
17ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่-215 ก.พ. 2564
18คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์17 พ.ย. 2558

1