ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527 เม.ย. 2565
2แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 256521 มี.ค. 2565
3เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.256416 ก.ย. 2564
4แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 256422 เม.ย. 2564

1