ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน27 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน25 เม.ย. 2565
3รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ไตรมาส 1-2 ประจำปี 25651 เม.ย. 2565
4รางยงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงาน6เดือนแรกของปีงบประงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม2564)30 เม.ย. 2564
5รางยงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 256322 เม.ย. 2564
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 25649 เม.ย. 2564

1