ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1การกำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง3ปี(ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566)ปรับปรุงครั้งที่16 ก.ย. 2564
2ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ.2564-2566)6 ก.ย. 2564
3โครงสร้างส่วนราชการการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณพ.ศ2564-2566ปรุบปรุงครั้งที่16 ก.ย. 2564
4แผนอัตรากำลัง3ปีฉบับปรับปรุงครั้งที่1.2564ปีงบประมาณพ.ศ.2564-25666 ก.ย. 2564
5แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25661 ต.ค. 2563
6แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256329 ก.ย. 2560
7แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25592 มิ.ย. 2559
8แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255931 มี.ค. 2559
9บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง16 มี.ค. 2559
10แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255916 มี.ค. 2559
11โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-25601 ต.ค. 2557
12แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-25601 ต.ค. 2557

1