ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ.2566 (*ในการขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542)1 มี.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานกองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด24 ก.พ. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25665 ต.ค. 2565
4การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256623 ก.ย. 2565
5รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด9 มี.ค. 2565
6รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด9 มี.ค. 2565
7ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 9 มี.ค. 2565
8ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256530 พ.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.254210 เม.ย. 2562
10แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 มี.ค. 2561
11แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าสุด3 พ.ย. 2560

1