ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์6 ก.ค. 2564
2การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ6 ก.ค. 2564
3การขอใบอนุญาตจัดตั้ง-ต่อใบอนุญาตตลาด6 ก.ค. 2564
4การขอใบอนุญาต-ต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก6 ก.ค. 2564
5การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1)6 ก.ค. 2564
6การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-216 ก.ค. 2564
7การขออนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (1)6 ก.ค. 2564
8การขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)6 ก.ค. 2564
9การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่-26 ก.ค. 2564
10การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารสถานที่สะสมอาหาร (1)6 ก.ค. 2564
11การแจ้งขุดดิน-ถมดิน6 ก.ค. 2564
12การรับชำระภาษีป้าย (2)6 ก.ค. 2564
13การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1)6 ก.ค. 2564
14การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา-๙-แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน6 ก.ค. 2564
15การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)6 ก.ค. 2564
16งานจดทะเบียนพาณิชย์ (1)6 ก.ค. 2564
17ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่-36 ก.ค. 2564
18ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่-26 ก.ค. 2564

1