ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1ที่ มท0201.2/ว5008 ลว.3 ก.ย.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25403 ก.ย. 2564
2ที่ มท0201.2/ว4603 ลว.11 ส.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254013 ส.ค. 2564
3ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254011 ส.ค. 2564
4ที่ มท 0201.2/ว3403 ลว.14 มิ.ย. 64 เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 7 ก.ค. 2564
5ที่ มท 0201.2/ว3039 ลว. 26 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 31 พ.ค. 2564
6ที่ มท 0201.2/ว2534 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254021 พ.ค. 2564
7บทความ เรื่อง เกือบไม่ได้บำนาญ30 ม.ค. 2560
8บทความ เรื่อง ตรวจกันบ้างหรือเปล่า30 ม.ค. 2560
9บทความ เรื่อง ทำไมถนนวุ่นวายจัง30 ม.ค. 2560
10บทความ เรื่อง ทำเอาตกใจ30 ม.ค. 2560
11บทความ เรื่อง บทความร้องเรียนได้ไม่ต้องกลัว30 ม.ค. 2560
12Dบทความ เรื่อง บริษัทกำจัดหนี้30 ม.ค. 2560
13tบทความ เรื่อง ผมทำถูกต้องแล้วครับ30 ม.ค. 2560
14Uบทความ เรื่อง รู้สิทธิของตัวเอง30 ม.ค. 2560
15บทความ เรื่อง อยากไปแต่ไม่ได้ไป30 ม.ค. 2560
16บทความ เรื่อง อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน30 ม.ค. 2560
17บทความ เรื่อง เงินรางวัลประจำปี.....เป็นเรื่องส่วนตัวหรือ30 ม.ค. 2559
18บทความ เรื่อง ตำรวจว่าอย่างนี้ ป.ป.ท ว่าอย่างหนึ่ง30 ม.ค. 2559
19บทความ เรื่อง ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า30 ม.ค. 2559

1