ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1บันทึกรายงายการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม 25657 มี.ค. 2565
2บันทึกรายงายการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 25643 ธ.ค. 2564
3บันทึกรายงายการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 256424 ก.ย. 2564
4บันทึกรายงายการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 พ.ศ.2564วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 256423 ส.ค. 2564
5บันทึกรายงายการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 256416 ส.ค. 2564
6บันทึกรายงายการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 256411 มิ.ย. 2564
7บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 29 ธ.ค. 2563
8บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 26 ต.ค. 2563
9บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.256324 ก.ย. 2563
10บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.256325 ส.ค. 2563
11บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 256317 ส.ค. 2563
12บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256315 มิ.ย. 2563
13บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256325 มี.ค. 2563
14บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 256325 มี.ค. 2563
15บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256319 ก.พ. 2563
16บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 256220 ธ.ค. 2562
17บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 256228 ต.ค. 2562
18บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 25624 ต.ค. 2562
19บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 256226 ก.ย. 2562
20บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 256223 ก.ย. 2562

1 2   >>  >|