ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

1
การเรียนการสอน “ตักศิลาสูงวัยท่าสุด” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนตักศิลาสูงวัยท่าสุด ร่วมกับ ดร.สมบูรณ์ อริยา ผู้ทรงคุณวุฒิตักศิลาสูงวัยท่าสุด และนายยุทธสิทธิ์ เบญจวรรณ ครูใหญ่ตักศิลาสูงวัยท่าสุด เปิดการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา และนักศึกษา ชั้นปีที่3 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

22 มีนาคม 2566

โครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร หลักสูตร : ผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุดมอบหมายให้ นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 1 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมโครงการ 30 คน

14 มีนาคม 2566

โครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร หลักสูตร : ผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุดมอบหมายให้ นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบล  ท่าสุด  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมโครงการ 30 คน

10 มีนาคม 2566

การเรียนการสอน “ตักศิลาสูงวัยท่าสุด” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนตักศิลาสูงวัยท่าสุด ร่วมกับ ดร.สมบูรณ์ อริยา ผู้ทรงคุณวุฒิตักศิลาสูงวัยท่าสุด และนายยุทธสิทธิ์ เบญจวรรณ ครูใหญ่ตักศิลาสูงวัยท่าสุด เปิดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์พัฒนา สุขเกษม มาให้ความรู้ด้านดนตรี และการเล่นอังกะลุงแก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

09 มีนาคม 2566

โครงการฝึกอบรมสตรีท่าสุดรวมพลังสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีท่าสุดรวมพลังสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธวัช ล่านามวงค์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

08 มีนาคม 2566

โครงการประชุมผู้นำตำบลท่าสุด  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้นำตำบลท่าสุด ประจำเดือนมีนาคม 2566เพื่อชี้แจง ข้อระเบียบฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลท่าสุด ส่วนราชการอื่นๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงพิจารณาแก้ไขปัญหาในระดับตำบล

03 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลท่าสุด(18-19 กุมภาพันธ์ 2566),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลท่าสุด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

20 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลท่าสุดจัดกิจกรรมร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปี พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสมศักดิ์  ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าสุด ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีนายสมศักดิ์  ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานและเข้าร่วมประชุม มอบนโยบายและร่วมกันกิจกรรมการต่อต้านทุจริตให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลท่าสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมและสร้างค่านิยมชื่อสัตย์สุจริตในเทศบาลตำบลท่าสุด

28 ธันวาคม 2565

ประชุมผู้บริหารร่วมกับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  และมอบนโยบาย No Gift Policy แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลท่าสุด,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสมศักดิ์  ศรีบุรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมผู้บริหารร่วมกับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในเรื่องกิจการตามนโยบายของผู้บริหารและมีการมอบนโยบาย No Gift Policy โดยกำชับให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าสุดไม่ว่าจะเป็น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งลูกจ้างประเภทจ้างเหมา ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหนึ่งในนโยบายในการบริหารของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสุด

27 ธันวาคม 2565

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง เป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามให้แก่เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการพัฒนาความรู้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังเป็นการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ให้รู้จักคิด รู้จักทำ และแก้ปัญหา สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว หน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และหน่วยเรียนรู้วัฒนธรรม

23 ธันวาคม 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูบุคคลภายนอกและพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเชิดชูบุคคลภายนอกและพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

06 ธันวาคม 2565

โครงการประชุมผู้นำตำบลท่าสุด ประจำเดือน ธันวาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้นำตำบลท่าสุด ประจำเดือนพธันวาคม 2565 เพื่อชี้แจง ข้อระเบียบฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลท่าสุด ส่วนราชการอื่นๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงพิจารณาแก้ไขปัญหาในระดับตำบล

06 ธันวาคม 2565

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด ออกสำรวจถนนชำรุดและซ่อมแซมถนนชำรุด บ้านพลูทอง หมู่ที่11 และ บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมด้วย นายเสถียร คำวัง รองเทศมนตรีตำบลท่าสุด นายจรันต์ สารนันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด นายอัฐพงศ์ คำยัน ผู้อำนวยการกองช่าง และ พนักงาน
กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศบาล เทศบาลตำบลท่าสุด ออกสำรวจถนนชำรุดและซ่อมแซมถนนชำรุด บ้านพลูทอง หมู่ที่11 และ บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2

01 ธันวาคม 2565

มูลนิธิซีซีเอฟฯ และผู้ปกครองนักเรียนทุนซีซีเอฟฯ ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ทำแปลงผักและปลูกผักร่วมกัน,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิซีซีเอฟฯ และผู้ปกครองนักเรียนทุนซีซีเอฟฯ ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ทำแปลงผักและปลูกผักร่วมกันที่ข้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

27 พฤศจิกายน 2565

โครงการส่งเสริมการลดขยะจากต้นทาง หมู่ที่7 (24 พฤศจิกายน 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด มอบหมายให้ นายจรันต์ สารนันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการลดขยะจากต้นทาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าสุด เพื่อมอบถังขยะเปียก จำนวน 132 ถัง แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาขยะเปียกในชุมชนตามนโยบายของภาครัฐ  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

24 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (137 รายการ)