ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
68
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,619
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
70,053
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

3
ต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ศึกษาดูงาน เรื่อง “ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ” ( 7 กันยายน 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน  มาศึกษาดูงาน เรื่อง“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

07 กันยายน 2565

โครงการประชุมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและข้อราชการ ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 6 กันยายน 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด มอบหมายให้ นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานการประชุมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและข้อราชการประจำเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เพื่อชี้แจง ข้อระเบียบฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลท่าสุด ส่วนราชการอื่นๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงพิจารณาแก้ไขปัญหาในระดับตำบล

06 กันยายน 2565

โครงการอบรมสุขลักษณะ ในการประกอบอาหาร รุ่นที่ 2 ( 22 สิงหาคม 2565 ),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายวรวิทย์ อินทพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร รุ่นที่ 2 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลท่าสุด  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมโครงการ 30 คน

22 สิงหาคม 2565

โครงการ ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 19 สิงหาคม 2565 ),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด มอบหมายให้ นายเสถียร คำวัง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการ ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ดอยเปา บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

19 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( 19 สิงหาคม 2565 ),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

     วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด มอบหมายให้ นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธาน เปิดโครงการ อบรมส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

19 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมสุขลักษณะ ในการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ( 17 สิงหาคม 2565 ),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุดมอบหมายให้นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขลักษณะในการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิวัฒน์     แก้วดวงเล็ก  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมโครงการ 30 คน

17 สิงหาคม 2565

โครงการลดพลังงาน ลดโลกร้อน  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ( 17 สิงหาคม 2565 ),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด มอบหมายให้นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลดพลังงาน ลดโลกร้อน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรรณิภา ดอกไม้งาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 67 คน

17 สิงหาคม 2565

กิจกรรม “ โล้ชิงช้า ” ณ บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ( 13 สิงหาคม 2565 ),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการ “กิจกรรมโล้ชิงช้า”         ณ สนามกีฬาบ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมของชาวอาข่า ทำพิธีขอบคุณเทพธิดาที่ได้ประทานฝนมาให้ในฤดูการเพาะปลูก

13 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ( 11 สิงหาคม 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล ผึ่งผาย ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสุด ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลท่าสุด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

11 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมให้ความรู้การดักไขมันในครัวเรือน (21 กรกฎาคม 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด มอบหมายให้ นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การดักไขมันในครัวเรือน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ไกรลักษณ์   ฟักแก้ว หัวหน้าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

21 กรกฎาคม 2565

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 (20 กรกฎาคม 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งการซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียน   ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

20 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าสุด ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (18 กรกฎาคม 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

     วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด มอบหมายให้ นายเสถียร คำวัง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

18 กรกฎาคม 2565

โครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด ( 8 กรกฎาคม 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานเปิดโครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พร้อคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

08 กรกฎาคม 2565

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบผลิตภัณฑ์กันยุงกับโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด (7 กรกฎาคม 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบผลิตภัณฑ์กันยุง จากบริษัท เอส.ซี.ยอนห์สัน แอนด์ ซัน จำกัด ให้กับโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด รับมอบโดย นายเสถียร คำวัง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ,นายจรันต์ สารนันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด และนายพชรพง ทุมมาศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

07 กรกฎาคม 2565

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตตำบลท่าสุด (4 กรกฎาคม 2565),เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด มอบหมายให้ นายเสถียร คำวัง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด และนายจรันต์ สารนันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสุด ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้การระบายน้ำไม่ทัน จึงเกิดน้ำท่วมหลายจุดในเขตตำบลท่าสุด

04 กรกฎาคม 2565

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 10  (139 รายการ)