ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
68
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,619
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
70,053
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

5
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านบ่อทอง,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านบ่อทอง
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

08 ตุลาคม 2564

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสันต้นกอก,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสันต้นกอก
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

08 ตุลาคม 2564

งานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด ออกปฏิบัติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จุดที่ 1 บ้านห้วยพลู หมู่ 1 และจุดที่ 2 บ้านศรีป่าซาง หมู่ 9 ,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุด ออกปฏิบัติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จุดที่ 1 บ้านห้วยพลู หมู่ 1 และจุดที่ 2 บ้านศรีป่าซาง หมู่ 9 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

07 ตุลาคม 2564

นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมด้วย นายเสถียร คำวัง รองนายกเทศยนตรี และ นายจรันต์ สารนันต์ เลาขานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ 9,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด นำโดย นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมด้วย นายเสถียร คำวัง รองนายกเทศยนตรี และ นายจรันต์ สารนันต์ เลาขานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ 9 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

07 ตุลาคม 2564

กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด เข้าดำเนินงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน เศบาลตำบลท่าสุด,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด เริ่มเข้าดำเนินงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน เศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

07 ตุลาคม 2564

นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมด้วย นายเสถียร คำวัง รองนายกเทศยนตรี และ นายจรันต์ สารนันต์ เลาขานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ 9,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด นำโดย นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมด้วย นายเสถียร คำวัง รองนายกเทศยนตรี และ นายจรันต์ สารนันต์ เลาขานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ 9 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองท่าสุด จังหวัดเชียงราย

07 ตุลาคม 2564

กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด ออกปฏิบัติการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บ้านศีป่าซาง หมู่ 9,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด ออกปฏิบัติการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บ้านศีป่าซาง หมู่ 9 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

07 ตุลาคม 2564

กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด เข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาสุสาน บ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด เริ่มเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาสุสาน บ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

07 ตุลาคม 2564

กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด เข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ บ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด เริ่มเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ บ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

07 ตุลาคม 2564

,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด เริ่มเข้าดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

07 ตุลาคม 2564

กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด ออกปฏิบัตการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด ณ บ้านศรีวิเชียร หมู่ 8 และบ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6 ,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด ออกปฏิบัตการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด ณ บ้านศรีวิเชียร หมู่ 8 และบ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

07 ตุลาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล ผึ่งผาย ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสุด ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลท่าสุด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยมีญัตติเสนอ ในเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย, ขอความเห็นชอบกรณีการอุทิศพัสดุเป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุฯ เพื่อให้สภาพิจารณา, การอนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน, ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการก่อสร้าง เพื่อขอใช้พื้นที่ สปก. และขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงดวงตราประจำเทศบาล

20 กันยายน 2564

 ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบการพบผู้ป่วยและการป้องกันโรคโควิด พร้อมมอบตะกร้ายังชีพช่วยเหลือทันทีให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อทอง ม.5 ,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา10.00น.นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ได้มอบหมายให้นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกฯ พร้อมด้วยนางอัมพวา คำวัง รองประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบการพบผู้ป่วยและการป้องกันโรคโควิด พร้อมมอบตะกร้ายังชีพช่วยเหลือทันทีให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อทอง ม.5 นำไปมอบให้กับครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19 จากคนนอกหมู่บ้านเดินทางมาเยี่ยมญาติและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนา พบว่ามีอาการและตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด จึงทำให้พบผู้ได้รับการติดเชื้อในกลุ่มดังกล่าวอีก2คน ส่วนผู้ที่ใกล้ชิด ให้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ในพื้นที่บ้านบ่อทอง หมู่ที่5 จำนวน 6 ครัวเรือนในการนี้ ทางเทศบาลได้ฝากเน้นย้ำให้ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เน้นย้ำของการงดรวมตัวกันในกิจกรรมสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจ

17 กันยายน 2564

 ล้างทำความสะอาดตลาดฟ้าไทย เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ ,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา10.00น. นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ได้มอบหมายทีมงานของเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล กลุ่ม อสม.ตำบล ล้างทำความสะอาดตลาดฟ้าไทย เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ  เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดพักอยู่บริเวณใกล้ตลาด ในการนี้ รพ.สต.ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการปิดตลาดจำนวน 2 วัน

16 กันยายน 2564

ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และมอบตะกร้ายังชีพช่วยเหลือทันที ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19 และกลุ่มแรงงานพม่าบริเวณหลังตลาดฟ้าไทย,เทศบาลตำบลท่าสุด,tasud.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา14.30น.นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ได้มอบหมายให้นายเสถียร คำวัง รองนายกฯ พร้อมด้วยนางอัมพวา คำวัง รองประธานสภาเทศบาล และ จนท. ของงานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และมอบตะกร้ายังชีพช่วยเหลือทันที ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19 และกลุ่มแรงงานพม่าบริเวณหลังตลาดฟ้าไทย เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโรคcovid-19ในพื้นที่บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ครัวเรือน

16 กันยายน 2564

|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 10  (139 รายการ)