ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

นางสาวมัทธริน ตระกลศักดา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปราณี อารีย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวอำไพ ช่างปัด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางศรีไพร ดวงใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวผกามาศ ศรีผาย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางสาวไพรพนา ชัยวงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวสิริลักษณ์ บุดดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ


นางสาวพรรณิภา บุญตือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บชำนาญงาน


นางสาวอรวรรณ โตพิพัฒนมงคล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางอมิตา โสมนัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอารีย์ ศรีนางแตน
คนงานทั่วไป


นางสาวอิสริยาภรณ์ ผึ่งผาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวลลิตา สุวรรณหงษ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวรมณณิชช์ ศรีปุริ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวทาริกา แก้วหล้า
คนงานทั่วไป