ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,275
เดือนที่แล้ว
5,260
ปีนี้
49,128
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
103,562
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

นางสาวมัทธริน ตระกลศักดา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปราณี อารีย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวอำไพ ช่างปัด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางศรีไพร ดวงใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวผกามาศ ศรีผาย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวไพรพนา ชัยวงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวสิริลักษณ์ บุดดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวพรรณิภา บุญตือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวศิริประภา เอี่ยมสำอางค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บชำนาญงาน


นางสาวอรวรรณ โตพิพัฒนมงคล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางอมิตา โสมนัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเพราพิลาส คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอิสริยาภรณ์ ผึ่งผาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวลลิตา สุวรรณหงษ์
คนงาน


นางสาวอารีย์ ศรีนางแตน
คนงาน


นางสาวกุลนันท์ ติ๊บหน่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายณัฐชา ศรีวิชัย
คนงาน