ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,275
เดือนที่แล้ว
5,260
ปีนี้
49,128
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
103,562
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

นายจิรยุทธ์ ทาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางปริญญาพร จันระวัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายจตุพล ชำนาญยา
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาวอรสา สมประสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสุคนธา กันทะเตียน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายอาทิตย์ ท้าวโยธา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางพรประภา คำเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวรมณณิชช์ ศรีปุริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวอทิตยา โตพิพัฒนมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางณชญาดา อนันต์ชัยพัทธนา
คนงาน


นางสุวรรณี จี้อาทิตย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางธิดารัตน์ กันธะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวชนิกานต์ กาวิรส
คนงาน


นายธีระศักดิ์ มาใจ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางดวงพร วัชรวงค์วรกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
นายจารุวัฒน์ รักพ่อ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายศศิล อารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน