ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

นายจิรยุทธ์ ทาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางปริญญาพร จันระวัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายจตุพล ชำนาญยา
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาวอรสา สมประสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสุคนธา กันทะเตียน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายอาทิตย์ ท้าวโยธา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางพรประภา แว่นปันไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวอทิตยา โตพิพัฒนมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสุวรรณี จี้อาทิตย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางดวงพร วัชรวงค์วรกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางธิดารัตน์ กันธะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวอรพรรณ จันต๊ะชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
นายธวัชพงศ์ คำวัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข