ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122
เลขคำร้อง วันที่ เรื่อง สถานะ
136 ธ.ค. 2565 ร้องเรียนสัตว์เลี้ยงของบ้านข้างเคียงก่อความเดือดร้อนรำคาญรับเรื่องและกำลังตรวจสอบ
1210 ต.ค. 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์ทำความสะอาดผิวถนน หมู่บ้านศรีป่าซางรับเรื่องและกำลังตรวจสอบ
1123 พ.ค. 2565 ท่อชำรุดรับเรื่องและกำลังตรวจสอบ
1016 ธ.ค. 2564 ร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างและพื้นผิวถนนที่ชำรุดดำเนินการเสร็จ
918 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ปะซ่อมผิวทาง ในบ้านศรีป่ าซาง หมู่ที่ 9 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 8 จุดดำเนินการเสร็จ
82 ก.ค. 2564 รถขยะไม่มาเก็บขยะ ดำเนินการเสร็จ
714 พ.ค. 2564 ร้องเรียนเพื่อนบ้านเสียงดังดำเนินการเสร็จ
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1