ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยโม่งโก้ง บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาภูเขาโดยวางท่อ PE บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างหมาก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 มีนาคม 2566
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 มีนาคม 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเชิญชวนให้เสนอที่ดินสำหรับดำเนินการตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชร.ถ.77-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 กุมภาพันธ์ 2566
ร่างประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชร.ถ.77-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มกราคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-biddingX10 มกราคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายาง ชร.ถ. 77-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 ธันวาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08 ธันวาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤศจิกายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหนองป่าอ้อ (เหนือ,ใต้) บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมตลิ่งโดยการทำกำแพงกันดิน บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชร.ถ.77-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (รูปตัวยู) จำนวน 1 ข้าง ข้างถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู๋ที่ 325 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมุ่ที่ 5 จำนวน 3 จุด25 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด 23 มกราคม 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 114 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขยายเขตประปาภูเขาโดยวางท่อ PE บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 521 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน เตาคู่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 314 กุมภาพันธ์ 2566
ราคากลางจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการกำจัดขยะแบบครบวงจรในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด27 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด16 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด16 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 316 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด16 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 316 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด16 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด 09 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชร.ถ.77-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสุด16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากปรับปรุงผิวทางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 327 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 627 ตุลาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 10 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256610 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256513 มกราคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)10 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256513 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256511 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)26 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256510 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 11 สิงหาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565)26 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256512 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2565 )27 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256508 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2564)20 มกราคม 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1